آرشیو دسته بندی: مطالب گردشگری

همه چیز در مورد بندر شگفت انگیز کوش آداسی کوش آداســی بــا دیدنی هــای تاریخــی، ســواحل زیبــا و جنگل هــای کاج کنــاره ی دریــا، بــرای خــود ترک هــا هــم، شــهری ییلاقــی و تفریحــی بــه حســاب می آیــد. تابســتان های گــرم و آفتابــی و زمســتان های معتــدل و بارانــی، باعــث شــده ســفر بــه کوش آداســی، هــر […]

در سفر به تایلند و شهرهای دیدنی آن از جمله بانکوک، پاتایا و پوکت بدون مجسمه و فیل از تایلند برنگردید! در ضمن از پارچه ابریشمی تایلندی هم غافل نشوید که یکی از بهترین سوغات‌های کشور تایلند است. ادویه تایلندی هم غیرقابل مقاومت است و اگر علاقه‌مند به آشپزی تایلندی هم باشید هم که دیگر […]

اگر قصد سفر بهد تایلند را دارید ، دانستن نکات زیر برای داشتن سفری بهتر به شما می کند. پول: پول رایج: واحد پول در تایلند bath) به صورت مخفف bt.bht  (می باشد. بانک ها و امکانات تبدیل: نرخ تبدیل پول در بانک ها بسیار مناسب تر است. پس از آنکه بانک ها تعطیل کردند شما می توانید در […]

بیشتر مردم، ذاتاً مسافرهای حرفه ای نیستند. مهارت سفر چیزی است که با تجربه کردن در جاده‌ ها به دست می‌آید. شاید در ابتدا، اشتباهات زیادی ‌کنید. اما مهارت در سفر فرایندی است که از اتوبوس‌ های از دست رفته، رفتارهای ساده ‌لوحانه، ناآگاهی ‌های فرهنگی و خطاهای کوچک و بی‌ شمار به ‌دست می […]