سخنی از مدیر عامل :

يك سفر خوب مي تونه زندگيتو تغيير بده…
اين جمله اي است كه شايد شما به دفعات در اين سايت ببينيد به خاطر اينكه واقعيت اين موضوع براي خود بنده اتفاق افتاده است. هدف تاوریژ پرواز در درجه اول خدمات رساني سريع، به روز كردن سيستم رزرواسيون توريسم، ارائه خدمات خوب براي رضايتمندي ميهمانان و به وجود آوردن خاطراتي پايدار براي مشتريان مي باشد شخصاً بر اين باورم كه در هزاره جديد كه زمان طلوع شگفتي هاي باور نكردني در تمامي عرصه هاي تجاري خواهد بود با تكيه بر توانمندي هاي موجود و استفاده از فناوري هاي روزآمد و در نهايت با برنامه ريزي صحيص مي توان همگام با روندهاي بين المللي، به جايگاهي شايسته در اين صنعت دست يافت. به اميد آنكه شرکت خدمات هوایی تاوریژ پرواز در ادامه اين راه بتواند كيفيت خدمات خود را در راستاي جلب رضايت هميشگي شما، دائماً بهبود بخشيد.