ارتباط با ما:

آدرس:تبریز-اول سربالایی ولیعصر

 شماره تلفن:33334748-041

 فکس:33304454-041

 ایمیل:info@tavrizhparbaz.com

tavrizhparvaz@yahoo.com